Үйлдвэрийн аялал

Standard Factory

Стандарт үйлдвэр

Material warehouse

Материалын агуулах

Sewing workshop

Оёдлын цех

Inspection and packaging workshop

Хяналт шалгалт, баглаа боодлын цех

Finished products warehouse

Бэлэн бүтээгдэхүүний агуулах